logo

Crucificado

Características:
Tipo de obra:Escultura de bulto redondo
Material:Madera policromada
Localización:Iglesia parroquial de Bentraces (Ourense)
Promotor/cliente:Parroquia