logo

Crucificado

Características:
Tipo de obra:Escultura de bulto redondo
Material:Madera policromada
Localización:Santuario de Nosa Señora do Val de Poulo (Concello de Gomesende, Ourense)
Promotor/cliente:Santuario
Fecha:Año 2009