logo

Sagrada familia

Características:
Tipo de obra:Testero para sepultura
Material:Granito
Localización:Sepultura de Don Celso Garrido González, cementerio de A Manchica (A Merca, Ourense)
Promotor/cliente:El Autor
Fecha:Año 2005