logo

Sagrado Corazón

Características:
Tipo de obra:Escultura exenta de bulto redondo
Material:Madera policromada
Localización:Iglesia parroquial del Sagrado Corazón (Barrio de A Carballeira, Ourense)
Promotor/cliente:Parroquia