logo

Policromado de Balaustrada y ornamentos litúrgicos

Características:
Tipo de obra:Balaustrada y otros ornamentos
Material:Madera dorada y policromada con oro de ley
Localización:Iglesia parroquial de O Pau (Concello de Quintela de Leirado), Ourense
Promotor/cliente:Parroquia
Fecha:Año 2009